Severní Afrika není jen Egypt a Tunisko

Cestování

Severní Afrika je pro mnohé obyvatele Evropy synonym pro Egypt a Tunisko. Tyto dvě velmoci světového cestovního ruchu každoročně přivítají miliony turistů z celého světa, především pak právě ze Starého kontinentu. Jenže jižní pobřeží Středozemního moře netvoří pouze tyto dva státy. Ty sice nabízejí rozhodně nejlepší zázemí pro turisty v podobě krásných hotelových resortů, nicméně za jejich zdmi se cestovatelům naskytne úplně jiný pohled. Pohled, který je dosti podobný ostatním státům v regionu.

oáza Lybie

Patří k nim Maroko, Alžírsko a Libye. Nemohou ještě stále nabídnout zhýčkaným Evropanům hotelový luxus jako výše zmíněné země, za to jsou učiněným rájem pro cestovatele-dobrodruhy. Neobjevené pláže, tajuplná mýtická Sahara či vysokohorská turistika v pohoří Atlas. To je jen malý výčet zajímavostí prozatím neobjeveného severu.
historické město

Maroko

Z tria našich států je rozhodně nejdále, co se týče vybavenosti pro turisty. Vláda i soukromí investoři výrazně napumpovali v posledních několika letech velké množství financí do zvelebení přímořských oblastí. Přesto však tyto resorty dýchají atmosférou místních. Maroko bývalo francouzskou kolonií a pozůstatky staveb, které zde Francouzi zanechali, dávají místním městům nezaměnitelný genius loci. Také nabídka přírodních krás je bohatá. O pobřeží jsme již mluvili, dále stojí za to vyrazit do pohoří Atlas a vyšplhat na nejvyšší horu severní Afriky Džabal Tubkal (do výšky 4 167 m. n. m.) S výstupem vám pomůžou místní horalové. Pokud se rozhodnete přejít celý Atlas, můžete nasát horký vzduch z rozpálených písků Sahary.

Alžírsko

Stát, jehož hlavním městem je Alžír, je známým ´producentem ropy. Na místním hornatém pobřeží žije většina jeho obyvatel. Je největším africkým státem, ale většinu (asi 85%) rozlohy zaujímá poušť. Alžírsko je turismem téměř nepolíbená země. Pobřeží je téměř bez lepších hotelů. Horské oblasti zase donedávna obývali rebelové. Ano – zuřila zde až do roku 2012 občanská válka. Zemi stále obtěžují teroristé.
písečná duna

Libye

Také Libye je zmítána občanskou válkou, která je vyústěním pádu diktátora Kaddáfího. Zničená země se však pomalu vzpamatovává. Válka ustupuje do pouště, takže začala obnova pobřežních oblastí. Libye nabízí především krásná historická sídla. 99% území je poušť Sahara. Turisticky zajímavá jsou nekonečné pláže, nicméně prozatím cestovní ruch ustupuje ropným zájmům.